חוברת עבודה והעשרה לכל הגילאים

הכוללת בתוכה 1000 מדבקות שבנים אוהבים