מונופול עסקה טובה

מונופול איכותי המשלב מצוות ומעשים טובים

בתוך המשחק

מצויין להקניית ערכים תוך כדי משחק חוויתי