סולם הברכות

המשחק הנוסטלגי סולמות ונחשים

עכשיו בגירסת ברכות

מעניינת וחינוכית,

מפתח כושר ריכוז וזיכרון מספרי!