משחק לוטו  בנושא חגים

לפיתוח יכולת ההתאמה והזיהוי.
4 לוחות, 24 כרטיסים.