משחק לוטו בנושא ברכות

לפיתוח יכולת ההתאמה והזיהוי.
4 לוחות, 24 קלפים.