לגו בית הנופש

לגו חלקים קטנים המיועד במיוחד לילדים גדולים

כולל חוברת הוראות מופרטת