הך פטיש מנגן ומאיר לילדים

הכניסו את הכדורים בעזרת פטיש הקסמים המנגן ומאיר בעת הכנסת הכדור
מצויין לפיתוח מוטוריקה עדינה וגסה ופיתוח קורדינציה