גדול הדור הרב אלישיב

עשרים וחמישה סיפורים על שר התורה גאון הדור הרב אלישיב זצוק”ל בליווי איורים מרגשים