במבליק 5

מניחים את כל הקלפים בערימה הפוכה, הרימו קלף וענו שלוש תשובות לשאלה שבקלף.

שימו לב: שעון החול מקנה לכם זמן קצוב של 5 שניות בלבד!

כולם נלחצים מהזמן ומתבלבלים! התשובות מצחיקות ומפתיעות כאחד!