משחק מפתח ומלמד מבית ישראטויס

למידה והכרת אותיות הא-ב בעזרת כרטיסי עזר (קשיחים) הנותנים דגש גם על ניקוד