אותיות בונות מילים

צרפו אות לאות והשלימו את המילה.
הלוח מכיל 6 לוחות ו- 98 כרטיסי אותיות. גילאי 5-8.