התלת אופן היחידי שמתקפל בקלות

מוצר איכותי מאוד

שילדת ברזל!!!